Ez a világ rossz volt hozzájuk, rideg és érdes, de ők érezték, hogy a közönséges világ mögött van egy másik is;

ebben az emberek és állatok kapcsolata egészen más.

Hírlevél megrendelésA bull-típusú terrierekr?l

( részlet Kocsis Miklós-Bulldog Enciklopédia )

     Az amstaff ma is ?rzi harcos ?seinek egyéniségét: kemény és rettenthetetlen jellem. Lényét?l idegen a félelem, vagy bármiféle megalázkodás. Olyan egyéniség, aki tudatában van saját erejének, de nem él vissza vele. Ez kifejezésre jut abban a nagyfokú önbizalomban, mellyel még a számára ismeretlen terepen is közlekedik. Ugyanevvel a magabiztossággal közeledik az idegenekhez is, s teszi ezt mindenféle agresszió nélkül. Nyíltsága, jóindulata szembet?n?.
A feléje kíváncsian közeled?vel kész azonnal barátságot kötni. Nagyon vidám természet és bármikor kapható egy kis játékra, bolondozásra. A fajta egyik legfontosabb jellemz?je éppen az a hihetetlen életkedv, amely rögtön átragad mindenkire a környezetében. Szeret a figyelem középpontjában lenni, valósággal lesi az alkalmat, hogy szerepelhessen. Különösen kedves és figyelmes a gyerekekkel, s t?lük mindent elvisel.


     A fentiek miatt kezd? amstaff tulajdonosok, vagy éppen más fajtában tapasztalt kutyások is már sokszor megkérd?jelezték ?rz?-véd? képességeiket. Különösen akkor, ha látták veterán kutyám, Bully viselkedését. Az a néha valóban szertelen öröm, mellyel a játékot bárkivel kölyökként képes élvezni és a mindenki felé irányuló kifejezett barátkozási szándék bárkiben hamis képet alakíthattak ki a fajtáról.
     A kétked?k azonban elfeledkeztek valamir?l: öreg kutyánk ezt a viselkedést mindig csak az én vagy párom, Erika jelenlétében tanúsítja! Nem ajánlom, hogy más helyzetben - például amíg távollétünkben az otthonunkra vagy a kocsinkra felügyel - próbáljanak bizalmaskodni vele!
Higgyék el, nem a leveg?be beszélek. Pontosan tudom, mire képes, s ezt több dolog is tanúsítja. Egy munkavizsga alkalmával például egyedül ? kapott maximális pontszámot az ?rz?-véd? fázisban a klasszikus munkafajták tucatnyi képvisel?jével szemben. Személy szerint azonban sokkal büszkébb vagyok arra, hogy a helyben maradási és semlegességi területen is ? bizonyult a legjobbnak.

     Többéves tapasztalat alapján biztosíthatok mindenkit, hogy az amstaff eredend?en az egyik legjobb és legkönnyebben képezhet? ?rz?kutya.
Természetéb?l adódóan egyébként is különösebb tanítás nélkül azonnal szerettei és otthonuk védelmére kel, ha a helyzet megkívánja. A fajta egyik legnagyobb értéke éppen kiváló helyzet felismerési képessége, melyre nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Roppant érdekes megfigyelni, hogy az egyik percben a házat az érkez? idegent?l véd? acsarkodó eb gazdája megjelenésének pillanatában megnyugszik. Miután a gazdi beengedte a vendéget (fontos feltétel!), máris önfeledt játékba kezd  az el?bbi "ellenséggel". Ez azt jelenti, hogy "szolgálaton kívül" mindig képes elengedni magát, de csak és kizárólag akkor. Egyébként hihetetlen odaadással és lelkiismeretességgel látja el a rá bízott feladatot.
     Az amstaff munkakutyaként való kiképzése nagyon hasznos, roppant élvezetes dolog. Intelligenciájának köszönhet?en hihetetlenül gyorsan tanul, s el?menetelével általában messze lehagyja a többi kutyát. A tanultakat aztán szívesen gyakorolja, mintegy megmutatva közönségének, mi mindent tud.
Egyébként is kész bármikor, bármilyen körülmények között rendelkezésre állni és engedelmeskedni a parancsnak. Ezt sok fajtától eltér?en nem gépiesen, valami beidegz?dés hatására teszi, hanem sokkal inkább azért, hogy gazdája kedvében járjon.

       Az American Staffordshire Terrier egyszer?en imádja gazdáját és annak családját. Számára a legfontosabb, hogy szerettei körében tartózkodhasson. Vele valóban együtt kell élni, ami egyébként hálás dolog.
Remek társkutya, aki mindig kedvünkben akar járni. Lesi minden kívánságunkat, s nagyon érzékeny gazdája hangulatváltozásaira. Gazdájától elvárja, hogy hozzá hasonlóan karakteres, ugyanakkor vidám természet legyen. Nem szívleli a gyáva, határozatlan vagy éppen a színlel?, aljas embereket. Az ilyen személyeket kiszelektálja a látogatók, a gazda ismer?sei közül, s ?ket elkerülve világosan értésükre adja irántuk érzett megvetését.

     Az igazi tenyészt?k ezért fordítanak megkülönböztetett figyelmet a karakter kérdésére. Csak tökéletesen kiegyensúlyozott idegrendszer? egyedeket párosítanak egymással, hogy ez a pompás természet megmaradjon ilyennek.
Egy amstaff esetében a labilis idegrendszerb?l ered? kiszámíthatatlan viselkedés egyszer?en életveszélyes. Ne feledjük, olyan kutyáról beszélünk, amelyet fizikai adottságai messze a többi fajta, különösen pedig az ember fölé emelnek.